Lista klas - 2017/2018

Oferta klas w roku szkolnym 2017/2018
w V Liceum Ogólnokształcącym
im. Klaudyny Potockiej
w Poznaniu

Klasa 1a – medyczna

Klasa pod patronatem Wydziału Biologii UAM i Uniwersytetu Medycznego.
Jeśli kochasz przyrodę, interesujesz się naukami medycznymi i biologicznymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka oraz swoją przyszłość chcesz związać z medycyną, biologią i ochroną środowiska, przyjdź do klasy medycznej. Klasa oferuje przedmioty rozszerzone w zakresie biologii i chemii. Dodatkowo realizowany jest przedmiot uzupełniający Podstawy toksykologii (kl. I) oraz przedmiot dodatkowy Biologia eksperymentalna (kl. I i II). Profil ten daje możliwość zgłębienia tajników przyrody oraz medycyny poprzez uczestnictwo w projektach, warsztatach, wycieczkach
i wykładach prowadzonych na uczelni. Będziesz działać na korzyść środowiska przyrodniczego i poznawać procesy, które nim rządzą, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć studia na kierunkach przyrodniczych i medycznych.

Klasa 1b – teatralno-filmowa

Jedyna w swoim rodzaju klasa zaprasza na trwający trzy lata spektakl przeznaczony dla osób ceniących język polski, historię i język angielski. Jeżeli lubisz kino i teatr to wymarzona klasa dla Ciebie. Potrzebujemy twórczych, kreatywnych ludzi, którzy ucząc się w naszej szkole, będą realizować swoje pasje. Warsztaty teatralne i filmowe, spotkania z twórcami kultury, grupa teatralna „Za kulisami”, współpraca
z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, Fundacją Filmowiec, Centrum Sztuki dla Dzieci i Młodzieży
w Poznaniu - to tylko niektóre propozycje ciekawych, dodatkowych działań.

Klasa 1c – biologiczno-chemiczna

Klasa pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego.
Klasa o tym kierunku stwarza możliwość pogłębienia Twojej wiedzy z zakresu biologii i chemii. Przedmioty te będą realizowane w zakresie rozszerzonym, z wykorzystaniem metod laboratoryjnych,
co umożliwia doskonałe przygotowanie do matury, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, dietetyka i wiele innych. Klasa aktywnie uczestniczy w projektach, warsztatach i wykładach realizowanych przez uczelnie. W klasie pierwszej uczniowie realizują dodatkowy przedmiot uzupełniający Wprowadzenie do analizy chemicznej.

Klasa 1d – dziennikarsko-prawna

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Lubisz pisać, masz „radiowy" głos, chcesz fotografować i być blisko ważnych osób i wydarzeń? – ta klasa jest dla Ciebie. U nas możesz zostać redaktorem serwisu internetowego SIM, urzec głosem w szkolnym Radiu Piątka, dokumentować, fotografować, współtworzyć szkolną stronę internetową. Ponadto oferujemy doskonalenie warsztatu pracy dziennikarskiej pod okiem profesjonalistów, poszerzenie wiedzy z zakresu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, uczestniczenie w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Możesz również zdobywać wiedzę prawniczą na dodatkowych zajęciach edukacji prawnej prowadzonej w szkole przez prawników z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Klasa 1e – politechniczna
 

Klasa pod patronatem Politechniki Poznańskiej.

Na lekcjach matematyki będzie realizowany program rozszerzony uzupełniony o dodatkowe treści przydatne na studiach politechnicznych, np. rachunek różniczkowy i całkowy oraz elementy logiki i algebry liniowej. Fizyka nauczana w zakresie rozszerzonym rozwinie Twoje zainteresowania i przygotuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych na terenie Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz korzystać z wykładów organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Proponujemy naukę języka angielskiego i niemieckiego  na poziome zaawansowanym.

Klasa 1f – akademicka
 

Klasa pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W klasie akademickiej realizowany będzie rozszerzony program nauczania matematyki. W ciągu trzech lat będziesz uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (z podstaw logiki, algebry i analizy matematycznej) prowadzonych przez wykładowców z UAM.
W klasie III poznasz rachunek pochodnych i całki, czyli elementy matematyki niezbędne do studiowania kierunków ścisłych. Równolegle, już od klasy pierwszej, możesz zdobywać wiedzę i umiejętności prawdziwie informatyczne (podstawowe pojęcia
i koncepcje informatyki, algorytmika, programowanie, bazy danych, sieci komputerowe, narzędzia i środki informatyki) oraz stosować je w praktyce, realizując projekty interdyscyplinarne (również w ramach zajęć pozalekcyjnych). Autorski program informatyki rozszerzonej wzbogacony jest o dwa przedmioty uzupełniające: Wprowadzenie do algorytmiki i programowania
(kl. I)
oraz Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych (kl. II). Dodatkowe zajęcia z informatyki (kryptografia, teoria grafów) prowadzone będą przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Dodatkowo, jako trzeci przedmiot rozszerzony w tej klasie, proponujemy geografię.

Klasa 1g – turystyczno-ekonomiczna
 

Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Jeśli lubisz poznawać świat, cenisz przygody i podróże, interesujesz się geografią, chcesz uczyć się organizowania imprez turystycznych, pilotażu wycieczek i nie przeraża Cię rozszerzona matematyka to klasa o profilu turystyczno-ekonomicznym została stworzona właśnie dla Ciebie! W sposób aktywny i niestandardowy będziesz poznawać piękno naszego kraju. Podczas wycieczek klasowych, zielonych szkół, rajdów realizowane są w sposób praktyczny zagadnienia z turystyki i geografii. Możesz uczyć się języka angielskiego w zakresie rozszerzonym oraz języka rosyjskiego od podstaw. Dodatkowo, dzięki porozumieniu
z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM, w klasie drugiej prowadzony jest lektorat z języka bułgarskiego w celu zainteresowania uczniów problematyką bałkańską. W ramach edukacji ekonomicznej prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny realizowane będą przedmioty dodatkowe: Podstawy zarządzania (kl. I), Podstawy marketingu (kl. II), Rachunkowość  i finanse przedsiębiorstw (kl. III).

Klasa 1h – europejska
 

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Jeśli chcesz poznać historię, kulturę i obyczaje państw europejskich, a także dzieje i tradycje Wielkopolski, współpracować ze studentami z różnych stron świata, uczestniczyć w wymianach międzynarodowych – ta klasa jest dla Ciebie. Kandydaci wybierający tę klasę powinni dysponować dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
i predyspozycjami językowymi. Połączenie w wymiarze rozszerzonym historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie daje duże możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe itp. W tej klasie realizowany jest przedmiot uzupełniający Edukacja regionalna. Podczas lekcji uczniowie zdobywają wiedzę o Wielkopolsce oraz praktyczne umiejętności, które przygotowują ich do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego. Absolwenci tej klasy dobrze orientują się w realiach społeczno-politycznych Europy, Polski i regionu.